/15

Masz 10 minut na udzielenie odpowiedzi na 15 pytań. Po upływie tego czasu test zostanie zakończony automatycznie. Aby przejść do następnego pytania naciśnij przycisk "Dalej". Pamiętaj, że nie będziesz mógł powrócić do wcześniejszego pytania.

Upłynął czas na wypełnienie testu!


Mój kawałek świata - konkurs dla uczniów

Odpowiadając na pytania nie tylko sprawdzasz, ale również rozszerzasz swoją wiedzę. Powodzenia!

The number of attempts remaining is 1

1 / 15

Jak należy segregować odpady?

2 / 15

W jaki sposób można oszczędzać energię w domu?

3 / 15

Smogiem nazywamy:

4 / 15

Jakie rodzaje energii zalicza się do OZE? 

5 / 15

Do recyklingu nadają się:

6 / 15

Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska? 

7 / 15

Która z organizacji zajmuje się ochroną przyrody?

8 / 15

Czy zepsute mięso możemy wyrzucić do kosza na bioodpady?

9 / 15

Zużycie energii elektrycznej można zmniejszyć poprzez:

10 / 15

Które z zasobów przyrody są odnawialne? 

11 / 15

Co oznacza skrót OZE?

12 / 15

Chcemy się pozbyć starej lakierowanej meblościanki. Co z nią zrobić?

13 / 15

Dlaczego nie można wypalać traw?

14 / 15

Które z zasobów przyrody są odnawialne? 

15 / 15

Co przyczynia się do globalnego ocieplenia?

Dziękujemy za wypełnienie testu. Niebawem ogłosimy wyniki konkursu.