Święta Trójca

Święta Trójca

W lesie niegłowickim znajdują się dwa dęby szypułkowe, które w 1992 r zostały ustanowione jako pomniki przyrody. Potocznie zwane są dębami Świętej Trójcy, ponieważ na jednym z nich znajduje się kapliczka szafkowa przedstawiająca obraz Trójcy Świętej. Z dębami związana jest miejscowa legenda, która sięga czasów pierwszej wojny światowej. Wówczas grupa pijanych Kozaków na koniach miała szydzić z kapliczki umiejscowionej na jednym z drzew. Jeden z nich miał rzekomo strzelić z karabinu w sam środek obrazu, z którego pociekła krew. Do dnia dzisiejszego można dostrzec na obrazie plamę po zaschniętej krwi.

 

 

 

Święta Trójca

W lesie niegłowickim znajdują się dwa dęby szypułkowe, które w 1992 r zostały ustanowione jako pomniki przyrody. Potocznie zwane są dębami Świętej Trójcy, ponieważ na jednym z nich znajduje się kapliczka szafkowa przedstawiająca obraz Trójcy Świętej. Z dębami związana jest miejscowa legenda, która sięga czasów pierwszej wojny światowej. Wówczas grupa pijanych Kozaków na koniach miała szydzić z kapliczki umiejscowionej na jednym z drzew. Jeden z nich miał rzekomo strzelić z karabinu w sam środek obrazu, z którego pociekła krew. Do dnia dzisiejszego można dostrzec na obrazie plamę po zaschniętej krwi.

Trzcinica - dąb szypułkowy

Trzcinica - dąb szypułkowy

Przepiękny dąb szypułkowy w Trzcinicy stanowi atrakcję spacerowego szlaku turystycznego Przybówka-Krajowice-Trzcinica-Skołyszyn-Święcany. Szlak ten przechodzi przez wyjątkowo atrakcyjne, skrawki Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego. Trasa liczy 55 km długości i przechodzi wierzchowiną Garbu Warzyc – ostatniego od południa garbu Pogórza Strzyżowskiego – przecina w poprzek dolinę Wisłoki i wychodzi na najbardziej wysunięte na południowy wschód garby Pogórza Ciężkowickiego, wznoszące się nad Kotliną Jasielską i Obniżeniem Gorlickim, schodząc w Trzcinicy oraz pomiędzy Sławęcinem i Skołyszynem w dolinę Ropy, by znowu wspiąć się na wysoczyznę.

 

 

Trzcinica - dąb szypułkowy

Przepiękny dąb szypułkowy w Trzcinicy stanowi atrakcję spacerowego szlaku turystycznego Przybówka-Krajowice-Trzcinica-Skołyszyn-Święcany. Szlak ten przechodzi przez wyjątkowo atrakcyjne, skrawki Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego. Trasa liczy 55 km długości i przechodzi wierzchowiną Garbu Warzyc – ostatniego od południa garbu Pogórza Strzyżowskiego – przecina w poprzek dolinę Wisłoki i wychodzi na najbardziej wysunięte na południowy wschód garby Pogórza Ciężkowickiego, wznoszące się nad Kotliną Jasielską i Obniżeniem Gorlickim, schodząc w Trzcinicy oraz pomiędzy Sławęcinem i Skołyszynem w dolinę Ropy, by znowu wspiąć się na wysoczyznę.

Winnica Jasiel

Winnica Jasiel

Atrakcją przyrodniczo-turystyczną Jareniówki jest winnica Jasiel. Jest ona jedną z pierwszych winnic założonych w województwie podkarpackim i jedyną w regionie winnicą tarasową. Utworzona została w 2001 roku. Przez blisko dwadzieścia lat winnica zyskała uznanie i zajmuje ważne miejsce na winiarskiej mapie Polski. Winnica przyciąga turystów. Z myślą o odwiedzających organizowane są degustacje, prelekcje, instruktaże dotyczące uprawy winorośli oraz produkcji wina. Można się tu zatrzymać na dłużej, bo winnica posiada niewielką bazę noclegową.

 

 

 

 

Winnica Jasiel

Atrakcją przyrodniczo-turystyczną Jareniówki jest winnica Jasiel. Jest ona jedną z pierwszych winnic założonych w województwie podkarpackim i jedyną w regionie winnicą tarasową. Utworzona została w 2001 roku. Przez blisko dwadzieścia lat winnica zyskała uznanie i zajmuje ważne miejsce na winiarskiej mapie Polski. Winnica przyciąga turystów. Z myślą o odwiedzających organizowane są degustacje, prelekcje, instruktaże dotyczące uprawy winorośli oraz produkcji wina. Można się tu zatrzymać na dłużej, bo winnica posiada niewielką bazę noclegową.

Rezerwat Golesz

Rezerwat Golesz

W obszarze Natura 2000 „Golesz” znajduje się rezerwat przyrody „Golesz”. Jest to rezerwat o niewątpliwych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Nazwę swą zawdzięcza zamkowi Golesz zbudowanemu na początku XIV wieku na odkrytym wzniesieniu górującym nad doliną Wisłoki i średniowiecznym traktem komunikacyjnym łączącym Żmigród z Pilznem i dalej Ziemią Sandomierską.

 

 

 

 

 

 

Golesz – nazwa miejscowa, która stała się nazwą własną zamku (dawne nazwy: Golos, Golesch) w języku staropolskim oznaczała goły, odkryty teren, w przypadku wzniesienia w Krajowicach odkryte, niezalesione wzgórze, z piaskowcowymi ostańcami skalnymi, górujące nad doliną Wisłoki.

Rezerwat przyrody „Golesz” administracyjnie położony jest w Krajowicach. W jego granicach, na powierzchni 27,45 ha znajdują się wychodnie skał piaskowca ciężkowickiego, lasy grądowe oraz lokalnie rzadkie i chronione gatunki roślin, jak sałatnica leśna, kokoryczka okółkowa, rozchodnik karpacki, buławnik mieczolistny , czy obrazki wschodnie.

 

 

 

 

 

 

 

Lipiny - Lipa drobnolistna

Lipiny - Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna i żywotnik olbrzymi to pomniki przyrody zlokalizowane na terenie parku Zakonu O.O. Karmelitów w Lipinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiny - Żywotnik olbrzymi

Lipiny - Żywotnik olbrzymi

Lipa drobnolistna i żywotnik olbrzymi to pomniki przyrody zlokalizowane na terenie parku Zakonu O.O. Karmelitów w Lipinach.

Rezerwat Skalny Kornuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwat Skalny Kornuty

Żurowa - Skały Borówki

Żurowa - Skały Borówki

Skały „Borówki” w Żurowej to formacja skalna składająca się z baszt, zbudowana z piaskowców ciężkowickich. Struktury osiągające wysokość powyżej 15 m przystosowane są do wspinaczki skałkowej. Dojście szlakiem z centrum Żurowej zajmuje ok. 20 minut. W skałę wbudowano figurkę Matki Bożej oraz tablicę upamiętniającą zbrodnię katyńską.

 

 

 

 

 

 

Żurowa - Skały Borówki

Skały „Borówki” w Żurowej to formacja skalna składająca się z baszt, zbudowana z piaskowców ciężkowickich. Struktury osiągające wysokość powyżej 15 m przystosowane są do wspinaczki skałkowej. Dojście szlakiem z centrum Żurowej zajmuje ok. 20 minut. W skałę wbudowano figurkę Matki Bożej oraz tablicę upamiętniającą zbrodnię katyńską.

Straszęcin - obszar chronionego krajobrazu

Straszęcin - obszar chronionego krajobrazu

Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu zamuje powierzchnię 8970 hektarów, z czego na terenie gminy Żyraków znajduje się 247 hektarów. Został powołany 28 sierpnia 1996 r. Znaczną część jego obszaru pokrywają kompleksy leśne.

 

 

 

 

 

 

 

Żyraków - dąb szypułkowy

Żyraków - dąb szypułkowy

Korzeniów - obszar chronionego krajobrazu

Korzeniów - obszar chronionego krajobrazu

Korzeniów - dąb szypułkowy

Korzeniów - obszar chronionego krajobrazu

Grujecznik japoński

Grujecznik japoński

Grujecznik Japoński znajduje się na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy przy ul. Cmentarnej. Wpisany jako pomnik przyrody do Dziennika Urzędowego ówczesnego Województwa Tarnowskiego 6 kwietnia 1987 roku. Okazałe drzewo ma 18 metrów wysokości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grujecznik japoński

Grujecznik Japoński znajduje się na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy przy ul. Cmentarnej. Wpisany jako pomnik przyrody do Dziennika Urzędowego ówczesnego Województwa Tarnowskiego 6 kwietnia 1987 roku. Okazałe drzewo ma 18 metrów wysokości.

Las Wolica

Las Wolica

Ścieżka przyrodniczo – leśna “Las Wolica” ma swój początek ścieżki przy ulicy 23 Sierpnia w Dębicy. Ścieżka składa się z dwóch tras oznaczonych kolorem zielonym i pomarańczowym. Długość obydwu tras wynosi po ok. 3 km. Czas przejścia – 1,5–2 godz. Ścieżka ma 10 przystanków. Zawiera szeroki zakres ekspozycji ­ od miejsca zbrodni hitlerowskich, poprzez miejsce kultu religijnego, punktu widokowego, miejsca wypoczynku. Zobaczyć można uprawę leśną, odnowienia naturalne a także profil glebowy.

Las Wolica

Ścieżka przyrodniczo – leśna “Las Wolica” ma swój początek ścieżki przy ulicy 23 Sierpnia w Dębicy. Ścieżka składa się z dwóch tras oznaczonych kolorem zielonym i pomarańczowym. Długość obydwu tras wynosi po ok. 3 km. Czas przejścia – 1,5–2 godz. Ścieżka ma 10 przystanków. Zawiera szeroki zakres ekspozycji ­ od miejsca zbrodni hitlerowskich, poprzez miejsce kultu religijnego, punktu widokowego, miejsca wypoczynku. Zobaczyć można uprawę leśną, odnowienia naturalne a także profil glebowy.

Libusza - dąb szypułkowy

Libusza - dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy zlokalizowany w miejscowości Libusza. Drzewo objęto ochrona i nadano mu status pomnika przyrody w 1982 roku. Wysokość drzewa wynosiła wówczas ok. 25 m, a obwód pnia na wysokości 130 cm wynosił: 430 cm.
Dąb jest w dobrym stanie zdrowotnym, posiada nieliczne ubytki wgłębne, mogące dawać schronienie np. sowom, a także posusz o masie łącznej ok. 3 – 4 % w stosunku do całkowitej masy drzewa.
Szacowany wiek drzewa na podstawie pomiarów, przyrostów rocznych oraz dostępnych metod bezinwazyjnych wynosi ok. 250 lat (możliwe, że jest ono starsze).

 

 

Libusza - dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy zlokalizowany w miejscowości Libusza. Drzewo objęto ochrona i nadano mu status pomnika przyrody w 1982 roku. Wysokość drzewa wynosiła wówczas ok. 25 m, a obwód pnia na wysokości 130 cm wynosił: 430 cm.
Dąb jest w dobrym stanie zdrowotnym, posiada nieliczne ubytki wgłębne, mogące dawać schronienie np. sowom, a także posusz o masie łącznej ok. 3 – 4 % w stosunku do całkowitej masy drzewa.
Szacowany wiek drzewa na podstawie pomiarów, przyrostów rocznych oraz dostępnych metod bezinwazyjnych wynosi ok. 250 lat (możliwe, że jest ono starsze).

Zręcin - lipa szerokolistna

Zręcin - lipa szerokolistna

Pomnik przyrody w Zręcinie przy kościele parafialnym. Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos w chwili obecnejma ponad 60 lat. Pień drzewa, na wysokość około 4 metrów nad ziemią rozdziela się na dwie korony. Chroniona lipa jest drzewem dość rozłożystym. Posiada kilkadziesiąt kilkunastoletnich odrostów. Odrosty szczelnym wiankiem otaczają pień ze wszystkich stron.

 

 

 

 

 

Zręcin - lipa szerokolistna

Pomnik przyrody w Zręcinie przy kościele parafialnym. Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos w chwili obecnejma ponad 60 lat. Pień drzewa, na wysokość około 4 metrów nad ziemią rozdziela się na dwie korony. Chroniona lipa jest drzewem dość rozłożystym. Posiada kilkadziesiąt kilkunastoletnich odrostów. Odrosty szczelnym wiankiem otaczają pień ze wszystkich stron.

Chotowa - torfy

Chotowa - torfy

Rezerwat Przyrody Torfy to obszar lasu i torfowiska położony jest na terenie leśnictwa Chotowa. Przedmiotem ochrony jest rzadka roślina owadożerna – rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) oraz inne gatunki roślin związanych z biotopem torfowiska i boru bagiennego, miejsca lęgowe i ostoja rzadkich gatunków ptactwa wodno-błotnego.

 

 

 

 

 

 

Żdżary - aleja dębowa

Żdżary - aleja dębowa

Aleja Dębowa to pomnik przyrody, słynna aleja złożona ze starych dębów położona przy stawach w Żdżarach. Najstarszym okazem jest ponad 600- letni dąb o obwodzie 680 cm.

Jaszczew - dąb szypułkowy

Gmina Jedlicze - pomniki przyrody

Na terenie Gminy Jedlicze znajduje się wiele pomników przyrody. Uznano za nie 16 dębów szypułkowych oraz 2 lipy drobnolistne w miejscowości Moderówka. Dęby rosną po obu stronach drogi biegnącej z Męcinki do Moderówki przez przysiółek Winnice, tworząc niedługą ale wyjątkowej urody aleję. Pomnikami przyrody są również: lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill), o nazwie własnej „Pielgrzym” rosnąca w Chlebnej, dąb szypułkowy w miejscowości Jaszczew oraz tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.), o nazwie własnej „Eugeniusz” rosnący w Jaszczwi.

 

 

 

Jaszczew - tulipanowiec

Gmina Jedlicze - pomniki przyrody

Na terenie Gminy Jedlicze znajduje się wiele pomników przyrody. Uznano za nie 16 dębów szypułkowych oraz 2 lipy drobnolistne w miejscowości Moderówka. Dęby rosną po obu stronach drogi biegnącej z Męcinki do Moderówki przez przysiółek Winnice, tworząc niedługą ale wyjątkowej urody aleję. Pomnikami przyrody są również: lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill), o nazwie własnej „Pielgrzym” rosnąca w Chlebnej, dąb szypułkowy w miejscowości Jaszczew oraz tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.), o nazwie własnej „Eugeniusz” rosnący w Jaszczwi.

Dęborzyn - dąb szypułkowy

Dęborzyn - dąb szypułkowy

Jednym z okazałych pomników przyrody gminy Jodłowa jest liczący kilkaset lat dąb szypułkowy w miejscowości Dęborzyn. Rośnie po prawej stronie drogi powiatowej z Jodłowej do Pilzna. Na terenie gminy znajduje się obszar należący do Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, charakteryzujący się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Teren ten, obejmuje malownicze stoki o wysokościach od 220 do 410 metrów nad poziomem morza, a głębokie doliny potoków, łąki i pola uprawne tworzą barwną mozaikę krajobrazu.

 

 

 

 

Dęborzyn - dąb szypułkowy

Jednym z okazałych pomników przyrody gminy Jodłowa jest liczący kilkaset lat dąb szypułkowy w miejscowości Dęborzyn. Rośnie po prawej stronie drogi powiatowej z Jodłowej do Pilzna. Na terenie gminy znajduje się obszar należący do Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, charakteryzujący się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Teren ten, obejmuje malownicze stoki o wysokościach od 220 do 410 metrów nad poziomem morza, a głębokie doliny potoków, łąki i pola uprawne tworzą barwną mozaikę krajobrazu.

Dolina Ciechani

Dolina Ciechani

Dolina Ciechani zlokalizowana jest w centrum Magurskiego Parku Narodowego. Znajdowała się nieistniejąca już łemkowska wieś Ciechań, której mieszkańcy zostali wysiedleni w ramach akcji „Wisła”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolina Ciechani

Dolina Ciechani zlokalizowana jest w centrum Magurskiego Parku Narodowego. Znajdowała się nieistniejąca już łemkowska wieś Ciechań, której mieszkańcy zostali wysiedleni w ramach akcji „Wisła”.

Desznica - wieża widokowa

Desznica - wieża widokowa

Turystyczna wieża widokowa w Desznicy znajduje się w środkowej części Beskidu Niskiego, w pobliżu granicy Magurskiego Parku Narodowego. Dzięki usytuowaniu w obrębie bezleśnego wierzchołka wzniesienia o wysokości 501 m, z jej szczytu roztacza się niezwykle malowniczy widok.

 

 

 

 

 

 

 

Desznica - wieża widokowa

Turystyczna wieża widokowa w Desznicy znajduje się w środkowej części Beskidu Niskiego, w pobliżu granicy Magurskiego Parku Narodowego. Dzięki usytuowaniu w obrębie bezleśnego wierzchołka wzniesienia o wysokości 501 m, z jej szczytu roztacza się niezwykle malowniczy widok.

Dąb szypułkowy “Chrześcijanin” rośnie w Januszkowicach przy drodze gminnej dz. nr 265. To ponad 600-letni dąb o obwodzie pnia 1050 cm i wysokości ok. 20 m. Według legendy w jego cieniu odpoczywała udając się na Węgry, królowa Jadwiga. Stan dębu Chrześcijanin oceniany jest jako dobry. Ważna funkcję spełniają liny zabezpieczające, które chronią przed rozerwaniem się konarów w koronie drzewa.

 

 

 

 

 

 

Dąb szypułkowy “Stefek” rośnie w Głobikówce na dz.nr 291/1, ustanowiony jako pomnik przyrody rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2004r. Stefek to dąb o kulistej koronie w wieku około 200 lat.